Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Hedef Kitle

Biz Kimiz ?

Hedef Kitle

Projemizin hedef kitlesi bilimin ve bilimsel gelişmelerin toplumun her kesimine yaygınlaştırılmasının gerekliliği ve ihtiyacı bağlamında geniş tutulmuştur. Projemizin hedef kitlesi anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri, öğretmenler ve genel halkı kapsamaktadır.

Projemizde gerçekleştirilecek etkinlikler anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri, öğretmenler ve genel halkı kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Projemizde gerçekleştirilecek etkinlikler bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik olumlu bakış açısı kazandıran ve bilimsel düşünme becerileri sağlayan etkileşimli uygulamalar içerecek şekilde tasarlanmıştır.

Sapanca Bilim Şenliği kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan atölyelerde farklı yaş ve eğitim düzeylerindeki bireylere ulaşmak hedeflenmiştir. Sapanca ilçesinde bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri, eğitimciler ve genel halk hedef kitlemizi oluşturmaktadır.

İlçemizde 1040 anaokul, 2271 ilkokul, 2115 ortaokul ve 1778 lise öğrencisi ile 5000 üniversite öğrencisi ve 580 eğitimci bulunmaktadır. Özellikle sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı durumda olanların, yabancı uyruklu öğrencilerin, engelli, anne-babasını kaybeden veya anne-babası ayrı olanların, daha önce herhangi bir bilimsel etkinliğin parçası olamayan dezavantajlı durumda bulunan öğrencilerin, özel eğitim ve kaynaştırma öğrencilerinin, ilçemizde bulunan rehabilitasyon ve otizm merkezi öğrenci ve öğretmenlerinin tamamının etkinliklere katılması sağlanacaktır.

Bu doğrultuda projemize başvurular ilan edilen takvim doğrultusunda http://sapancabilimsenligi.com/  adresi üzerinden alınacaktır. Bu başvurular sırasında anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin projeye katılma başvurularına ve beyanlarına ek olarak velilerinin veya öğrenim gördükleri okul yönetimlerinin beyanları istenecektir.